สำนักงานให้คำปรึกษากฎหมายเพื่อการดำเนินธุรกิจ

สิรทัศน์

รับปรึกษากฎหมายคดีแพ่งและคดีอาญา
รับร่างสัญญา ร่างบันทึกข้อตกลงและหนังสือทางกฎหมาย
ทุกประเภทพร้อมข้อมูลข่าวสารทางกฎหมาย

รับปรึกษากฎหมาย
TEL : 081-116-2695
Line: sirataslegal

Read More
สำนักงานให้คำปรึกษากฎหมายเพื่อการดำเนินธุรกิจ

สิรทัศน์

รับปรึกษากฎหมายคดีแพ่งและคดีอาญา รับร่างสัญญา
ร่างบันทึกข้อตกลงและหนังสือทางกฎหมายทุกประเภท

Read More

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานให้คำปรึกษาเพื่อการดำเนินธุรกิจ สิรทัศน์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษากฎหมายทั้งทางแพ่ง อาญา พรบ. และกฎกระทรวงต่างๆ สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้เริ่มดำเนินธุรกิจ และ ผู้ที่กำลังดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ ไม่เสียเปรียบในทางธุรกิจและการประกอบกิจการ เพราะปัจจุบันนี้การทำธุรกิจหรือกิจการทุกประเภทนั้นต้องดำเนินควบคู่ไปกับกฎหมายในทุกๆขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหาในทางกฎหมายขึ้นภายหลัง ทางทีมงานของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพร้อมเป็นเพื่อนให้คำปรึกษาในทางกฎหมายเพื่อให้ท่านทั้งหลายไม่ดำเนินธุรกิจผิดพลาด และ เสียเปรียบแก่คู่ค้าและคู่สัญญาของท่าน ทางทีมงานของสำนักงานให้คำปรึกษาเพื่อการดำเนินธุรกิจ สิรทัศน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบความอบอุ่นใจให้แก่ท่านทั้งหลาย เพื่อให้ธุรกิจและกิจการของท่านประสบความสำเร็จ สัมฤทธิ์ผลลุล่วงตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์แบบ

 

ทีมงานของเรา

 

ทนายความ

ทนายความก่อกิจ พูลเพิ่ม

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทนายความ

ทนายความธนกฤต พลอยสี

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนติบัญฑิตไทย

นิติกร/ผู้จัดการ

นายธนทัต มฤคสนธิ

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้ดูแลระบบออนไลน์

นางสาวเบญญาภา นาคะรัตนากร

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ผู้จัดการสาขาภาคตะวันออก/ที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

นางสาวเฟื่องฟ้า นารีรักษ์

การบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต


ผู้จัดการสาขาภาคใต้

นางสาวเสาวคนธ์ แซ่ก่อง

คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 


22 กันยายน 2564

ผู้ชม 1080 ครั้ง

Engine by shopup.com