สำนักงานให้คำปรึกษากฎหมายเพื่อการดำเนินธุรกิจ

สิรทัศน์

รับปรึกษากฎหมายคดีแพ่งและคดีอาญา
รับร่างสัญญา ร่างบันทึกข้อตกลงและหนังสือทางกฎหมาย
ทุกประเภทพร้อมข้อมูลข่าวสารทางกฎหมาย

รับปรึกษากฎหมาย
TEL : 081-116-2695
Line: sirataslegal

Read More
สำนักงานให้คำปรึกษากฎหมายเพื่อการดำเนินธุรกิจ

สิรทัศน์

รับปรึกษากฎหมายคดีแพ่งและคดีอาญา รับร่างสัญญา
ร่างบันทึกข้อตกลงและหนังสือทางกฎหมายทุกประเภท

Read More

เรียนพิเศษกฎหมายและเรียนเสริมความรู้กฎหมายเพิ่มเติม (LAW TUTOR)

บริการเรียนพิเศษกฎหมายและเรียนเสริมความรู้กฎหมายเพิ่มเติม (LAW TUTOR)จัดทำขึ้นเพื่อผู้ที่กำลังศึกษากฎหมายทั้งในระดับชั้นปริญญาตรี ผู้ที่กำลังสอบ
วิชาว่าความจากสภาทนายความทั้งภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ ไปจนถึงระดับชั้นเนติบัณฑิต อีกทั้งยังมีโปรแกรมเรียนเสริมความรู้กฎหมายเพิ่มเติมสำหรับ บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้กฎหมายเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยบริการนี้นั้นได้รับความร่วมมือจากสถาบัน Advanced Law Tutor เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรและทำการสอนโดย ผู้สอนจากสถาบัน Advanced Law Tutor เอง ซึ่งในหลักสูตรนั้นจะทำการเรียนการสอน 3 แบบ

1. เรียนสดแบบตัวต่อตัวกับผู้สอนของทางสถาบันเอง ณ ที่ทำการของสถาบัน
2. เรียนสดแบบกลุ่มกับผู้สอนของทางสถาบันเอง ณ ที่ทำการของสถาบัน
3. เรียนสดแบบตัวต่อตัวทางออนไลน์กับผู้สอนของทางสถาบันเอง ซึ่งจะสามารถทำให้ได้รับความรู้ทางกฎหมายได้ทุกที่ทุกเวลา

สนใจเรียนพิเศษกฎหมายเพิ่มเติมติดต่อได้ที่


เบอร์โทร : 081-116-2695

Line: sirataslegal

E-mail : sirataslegal@gmail.com

 


22 กันยายน 2564

ผู้ชม 616 ครั้ง

Engine by shopup.com