สำนักงานให้คำปรึกษากฎหมายเพื่อการดำเนินธุรกิจ

สิรทัศน์

รับปรึกษากฎหมายคดีแพ่งและคดีอาญา
รับร่างสัญญา ร่างบันทึกข้อตกลงและหนังสือทางกฎหมาย
ทุกประเภทพร้อมข้อมูลข่าวสารทางกฎหมาย

รับปรึกษากฎหมาย
TEL : 081-116-2695
Line: sirataslegal

Read More
สำนักงานให้คำปรึกษากฎหมายเพื่อการดำเนินธุรกิจ

สิรทัศน์

รับปรึกษากฎหมายคดีแพ่งและคดีอาญา รับร่างสัญญา
ร่างบันทึกข้อตกลงและหนังสือทางกฎหมายทุกประเภท

Read More

รับร่างสัญญา ตรวจสัญญา ร่างบันทึกข้อตกลง จัดทำหนังสือทางกฎหมายทุกประเภท

บริการ รับร่างสัญญา ตรวจสัญญา ร่างบันทึกข้อตกลง จัดทำหนังสือทางกฎหมายทุกประเภท เป็นบริการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและดูแลผลประโยชน์ ทางธุรกิจของผู้รับบริการโดยตรง เนื่องจากปัจจุบันนี้ ในการเจรจาทางธุรกิจต่างๆนั้น เมื่อการเจรจาสำเร็จแล้วการทำสัญญา หรือ บันทึกข้อตกลง นั้นเป็นสิ่งสำคัญทางกฎหมายที่สุด เพราะ เป็นสิ่งแรกที่ทุกฝ่ายที่ปรากฏตามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงนั้นจะต้องนำมาพิจารณา เมื่อมีปัญหา ในการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือ การดำเนินกิจการเกิดขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้สิทธิทางศาล ดังนั้นบริการนี้ จึงเป็นบริการที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก และ ละเอียดอ่อนที่สุด ทางทีมงานของเราจึงจัดให้มีบริการนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการนั้นมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจและประกอบกิจการเพื่อให้กิจการของท่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยทีมงานของเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษา และ เพื่อนคู่คิดในธุรกิจและกิจการของทุกท่าน ตลอดการรับบริการ

 

ช่องทางการติดต่อรับบริการ

เบอร์โทร : 081-116-2695

Line: sirataslegal

E-mail : sirataslegal@gmail.com

 


07 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 986 ครั้ง

Engine by shopup.com