สำนักงานให้คำปรึกษากฎหมายเพื่อการดำเนินธุรกิจ

สิรทัศน์

รับปรึกษากฎหมายคดีแพ่งและคดีอาญา
รับร่างสัญญา ร่างบันทึกข้อตกลงและหนังสือทางกฎหมาย
ทุกประเภทพร้อมข้อมูลข่าวสารทางกฎหมาย

รับปรึกษากฎหมาย
TEL : 081-116-2695
Line: sirataslegal

Read More
สำนักงานให้คำปรึกษากฎหมายเพื่อการดำเนินธุรกิจ

สิรทัศน์

รับปรึกษากฎหมายคดีแพ่งและคดีอาญา รับร่างสัญญา
ร่างบันทึกข้อตกลงและหนังสือทางกฎหมายทุกประเภท

Read More

บริการรับรองเอกสารและลงลายมือชื่อNotarial Service Attorney รับแปลเอกสารทางกฎหมาย

บริการรับรองเอกสารและลงลายมือชื่อ(Notarial Service Attorney) รับแปลเอกสารทางกฎหมาย คือ การรับรองเอกสารดำเนินการโดยทนายความที่ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ เรียกว่า ทนายความรับรองเอกสาร หรือ ทนายความรับรองลายมือชื่อ หรือ Notarial Services Attorney เพื่อให้สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศได้ ดังนั้น ทางทีมงานจึงเปิดให้บริการรับรองเอกสารโนตารีพับลิค Notary เพื่อรับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน (Signature Notarization and Legalization) รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร (Certified true copy) รับรองคำแปลเอกสาร (Certified correct translation) เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านได้นำเอกสารของท่านที่ผ่านการรับรองแล้วนำไปใช้ในต่างประเทศและในประเทศได้ตามกฎหมาย

 


อัตราค่าบริการ

-เริ่มต้น 600 บาท ต่อฉบับ/ตราประทับ
(อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารที่ทำการรับรอง)

-ค่าบริการรับรองนอกสถานที่ : ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับระยะทาง
-ค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS : ฉบับละ 100 บาทช่องทางการติดต่อรับบริการ


เบอร์โทร : 081-116-2695

Line: sirataslegal

E-mail : sirataslegal@gmail.com

 


22 กันยายน 2564

ผู้ชม 843 ครั้ง

Engine by shopup.com